Opinia


Czy masz pomysł na ulepszenie niniejszej strony? Jeśli tak, z chęcią go poznamy.

Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Opinia:
Brak odpowiedzi na przesłaną opinię. W celu otrzymania wsparcia, kliknij tutaj.


Przykłady odznak

Poniżej znajdują się przykładowe odznaki, która można umieścić w domenie głównej / subdomenie w celu wyświetlenia liczby referring domain dla majesticseo.com. W przypadku wprowadzenia subdomeny „www.” będzie ona traktowana jako domena główna, np. jako „example.com” zamiast „www.example.com”. Jakiekolwiek adresy URL będą automatycznie poprzycinane do odpowiednich subdomen, np. zamiast „http://www.example.com” będzie stosowane „example.com”, a zamiast „http://blog.example.com/index.html” będzie stosowane „blog.example.com”.

Odznaka Rosette Odznaka Majestic Million
W celu wyświetlenia dodatkowych informacji o majesticseo.com użyj Site Explorer Majestic SEO. Wyświetl informacje dotyczące rankingu o majesticseo.com w Majestic Million.

Małe   Średnie   Duże

Małe   Średnie   Duże

Follow i NoFollow

Follow i NoFollow
Kliknij pole powyżej, aby zaznaczyć kod interesującej Cię Odznaki Majestic, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję „kopiuj” lub naciśnij Ctrl + C na klawiaturze. Wkleić kod na własnej stronie w miejscu, w który ma znajdować się odznaka.
Powyższe odznaki korzystają z Indeksu Świeżego, a wyświetlane przez nie statystyki są aktualizowane wraz z aktualizacjami indeksu. Oznacza to, że każde wyświetlenie strony, na której znajduje się odznaka, spowoduje wygenerowanie odznaki. Każde kliknięcie odznaki spowoduje przeniesienie gości do Site Explorer Majestic, gdzie zostaną wyświetlone statystyki domen głównych / subdomen dotyczących strony, z której pochodzą. Domyślnie odznaki mają linki Follow , jednakże istnieje możliwość ustawienia linków NoFollow, zaznaczając opcję NoFollow poniżej obszaru tekstu i skopiować w zamian ten kod.